fbpx Slawistyka - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Slawistyka - stacjonarne II stopnia

Slawistyka

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Slawistyka
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Slawistyczne studia magisterskie to oferta zarówno dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie slawistyki, jak również innych kierunków filologicznych. Studenci kontynuujący naukę języka serbskiego lub chorwackiego rozwijają swoje kompetencje językowe do poziomu C1 CEFR, zaś obok wiedzy filologicznej z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, zdobywają również praktyczne umiejętności w zakresie traduktologii, obsługi ruchu turystycznego czy akwizycji języka. Wszystkie wykłady prowadzą cenieni specjaliści z zakresu filologii słowiańskiej, zaś o intensywny rozwój kompetencji językowych dbają prowadzący praktyczną naukę języka native speakerzy. Przedmioty niefilologiczne dają wiedzę o realiach gospodarczych, politycznych i społecznych obszaru języków kierunkowych oraz dziedzictwie Słowian. Student może rozwijać swoje zainteresowania, włączając się do prac studenckiego koła naukowego oraz uczestnicząc w cyklicznych imprezach kulturalno-naukowych Katedry Slawistyki: Święcie Katedry (27 stycznia) i Festiwalu Slawistyki (maj). Kameralny charakter kierunku pozwala na bardziej bezpośredni kontakt z wykładowcami, którzy chętnie wspierają młodych adeptów filologii w rozwijaniu ich badawczej pasji. Studenci Katedry Slawistyki mogą również korzystać z oferty współpracy międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus+ (umowy z uczelniami z Chorwacji oraz Serbii).

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci Slawistyki są często zatrudniani w podmiotach gospodarczych działających na rynkach krajów południowosłowiańskich (np. Thomson Reuters czy Bayer), w placówkach kultury lub placówkach dyplomatycznych. Znajdują też zatrudnienie w turystyce jako pracownicy biur podróży oraz rezydenci w krajach bałkańskich i firmach przewozowych. Pracują także jako tłumacze oraz redaktorzy w środkach masowego przekazu. Wielu z nich odnajduje się w wolnych zawodach.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych w zakresie slawistyki i studiów bałkańskich (z językiem kierunkowym chorwackim lub serbskim)

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów innych kierunków

1.  Kryterium podstawowe:

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)  Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

2.  Rozmowa kwalifikacyjna w języku serbskim lub chorwackim z zakresu literatury i kultury słowiańskiej – max 50 pkt.

3.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)  Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 10:03