fbpx Studia bałkańskie - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studia bałkańskie - stacjonarne I stopnia

Studia bałkańskie

Studia
stacjonarneI stopnia
bałkańskie
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

 

ATUTY KIERUNKU

Studia bałkańskie to oferta dla osób zorientowanych na intensywną nauką języków obcych. Praktyczną naukę języka kierunkowego (660 godz.) oraz drugiego języka obszaru: włoskiego lub tureckiego (240 godz.) prowadzą native speakerzy, gwarantując osiągnięcie odpowiednio poziomu B2 oraz A2 wg CEFR. Dodatkowo studenci doskonalą swoje umiejętności w zakresie jezyka angielskiego specjalistycznego: w biznesie lub dyplomacji. Przedmioty dają wiedzę o realiach gospodarczo-politycznych i społeczno-kulturowych obszarów języków kierunkowych. Studenci Studiów bałkańskich zdobywają praktyczne umiejętności w dziedzinie tłumaczeń pisemnych i ustnych, prowadzenia negocjacji, zapoznają się z podstawami ekonomii i dyplomacji. Kameralny charakter kierunku pozwala na bardziej bezpośredni kontakt z wykładowcami, co nie pozostaje bez znaczenia przy nauce języka obcego z poziomu „zero”. Nasza kadra chętnie wspiera młodych adeptów nauki w rozwijaniu ich badawczych pasji, wspólnie organizując obchody Święta Zakładu (27 stycznia) i majowego Festiwalu Slawistyki (w tym roku w formie cyklu wykładów otwartych on-line). Studenci Zakładu Slawistyki mogą również korzystać z oferty współpracy międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus+ (umowy z uczelniami z Chorwacji oraz Serbii), a praktyki studenckie umożliwiają kontakt z rynkiem pracy w kraju i za granicą.
 
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci Studiów bałkańskich są często zatrudniani w podmiotach gospodarczych działających na rynkach krajów południowosłowiańskich (licznych w Trójmieście międzynarodowych korporacjach i polskich firmach otwierających coraz odważniej swoje rynki zbytu na kraje post-jugosłowiańskie), w placówkach kultury, a mogą pracować również w placówkach dyplomatycznych. Znajdują też zatrudnienie w turystyce jako pracownicy biur podróży oraz rezydenci w krajach bałkańskich i firmach przewozowych. Pracują także jako tłumacze oraz redaktorzy w środkach masowego przekazu. Wielu z nich odnajduje się w wolnych zawodach.
 
 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,5

język obcy

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy, geografia, matematyka, WOS

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Znajomość języka serbskiego/chorwackiego nie jest wymagana.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
23 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
27 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
04 sierpnia 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 21 lipca
pon. - pt.: 09:00 - 13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 278
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 96

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 4 sierpnia 2021 roku, 8:20