fbpx Studia bałkańskie - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studia bałkańskie - stacjonarne I stopnia

Studia bałkańskie

Studia
stacjonarneI stopnia
bałkańskie
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

 

ATUTY KIERUNKU

Trzyletnie licencjackie Studia Bałkańskie to oferta dla osób zorientowanych na intensywną naukę języków obcych. Praktyczną naukę języka kierunkowego (660 godz.) oraz drugiego języka obszaru – włoskiego lub tureckiego (240 godz.) prowadzą native speakerzy, gwarantując osiągnięcie odpowiednio poziomu B2 oraz A2 wg CEFR. Dodatkowo studenci doskonalą swoje umiejętności w zakresie specjalistycznego j. angielskiego – w biznesie lub dyplomacji. Przedmioty dają wiedzę o realiach gospodarczych, politycznych i społecznych obszarów języków kierunkowych oraz dziedzictwie Słowian. Studenci Studiów Bałkańskich zdobywają praktyczne umiejętności w dziedzinie tłumaczeń pisemnych i ustnych, prowadzenia negocjacji, zapoznają się z podstawami ekonomii i dyplomacji. Student może rozwijać swoje zainteresowania, włączając się do prac studenckiego koła naukowego oraz uczestnicząc w cyklicznych imprezach kulturalno-naukowych Katedry Slawistyki: Święcie Katedry (27 stycznia) i Festiwalu Slawistyki (maj). Kameralny charakter kierunku pozwala na bardziej bezpośredni kontakt z wykładowcami, którzy chętnie wspierają młodych adeptów nauki w rozwijaniu ich badawczej pasji. Studenci Katedry Slawistyki mogą również korzystać z oferty współpracy międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus+ (umowy z uczelniami z Chorwacji oraz Serbii).
 
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci Studiów bałkańskich są często zatrudniani w podmiotach gospodarczych działających na rynkach krajów południowosłowiańskich (np. Thomson Reuters lub Bayer), w placówkach kultury, a mogą pracować również placówkach dyplomatycznych. Znajdują też zatrudnienie w turystyce jako pracownicy biur podróży oraz rezydenci w krajach bałkańskich i firmach przewozowych. Pracują także jako tłumacze oraz redaktorzy w środkach masowego przekazu. Wielu z nich odnajduje się w wolnych zawodach.
 
 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,5

język obcy

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy, geografia, matematyka, WOS

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Znajomość języka serbskiego/chorwackiego nie jest wymagana.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 10:03