fbpx Zarządzanie - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzanie - niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Zarządzanie

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Zarządzanie
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Zarządzania

Opis

ATUTY KIERUNKU

Celem studiów na kierunku Zarządzanie jest ukształtowanie umiejętności efektywnego zarządzania zasobami organizacji. Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej.
 • W programie studiów na kierunku Zarządzanie wykorzystuje się wyniki najnowszych badań naukowych z dyscypliny nauki o zarządzaniu. Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową. Studenci realizują projekty oparte o realne problemy przedsiębiorstw.
 • Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy.
 • Studenci kierunku działają w sześciu kołach naukowych, które realizują oryginalne prace badawcze, prezentowane na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Koło Naukowe Strateg jest jednym z najlepszych w Polsce, regularnie odnoszącym sukcesy zagranicą.
 • Studenci uczestniczą w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie może podjąć pracę m.in. na stanowiskach:
 • przedsiębiorcy (właściciela firmy)
 • menedżera zespołu w przedsiębiorstwie
 • specjalisty ds. zarządzania projektami (project managera), specjalisty ds. zarządzania procesami
 • specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, doradcy personalnego, specjalisty ds. rekrutacji pracowników
 • product managera
 • kierownika zespołu w przedsiębiorstwie
 • analityka pracy, doradcy personalnego, specjalisty ds. rekrutacji pracowników
 • specjalisty ds. marketingu, specjalisty ds. promocji, handlowca
 • pośrednika w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomości
 • audytora ISO 9001.
 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

1/3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

Uwaga:

Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 160

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 30

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
15 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
23 lipca 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 10 lipca
pon.-pt.: 11:00-17:00,sob. 9:00-12:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. 321
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 38
e-mail: rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
13 września 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
15 września 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
23 września 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 8 września
pon.-pt.: 11:00-17:00,sob.: 9:00 - 12:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. 321
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 38
e-mail: rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 12 sierpnia 2021 roku, 11:01