fbpx Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska - stacjonarne I stopnia

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Profil sceniczno-menedżerski w ramach kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi prowadzony jest przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG we współpracy ze Studium Wokalno-Aktorskim im. D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie odbywają się wszystkie zajęcia wokalno-aktorskie. Studenci grupy sceniczno-menedżerskiej uczą się zawodu profesjonalnego aktora musicalowego (śpiewu, aktorstwa, tańca, dykcji, recytacji). Nauka aktorstwa odbywa się na tym kierunku równolegle z nabywaniem umiejętności i wiedzy ekonomicznej oraz umiejętności i wiedzy z dziedziny literatury, sztuki i kultury współczesnej. Wiele przedmiotów prowadzonych jest w języku angielskim w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki UG i nauka języka angielskiego jest jednym z wiodących przedmiotów na tym kierunku.

Nasi absolwenci są wszechstronnie wykształconymi humanistami – to artyści, którzy mogą pracować w instytucjach międzynarodowych i posiadają wiele praktycznych umiejętności - marketing, reklama i public relations, podstawy prawne zarządzania instytucjami kultury, finanse, rachunkowość, pozyskiwanie funduszy na sztukę, a więc ekonomiczny i kulturowy know-how plus doświadczenie artystyczne.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci są przygotowani do pracy w różnego typu instytucjach kultury (takich jak np.: teatry, galerie, domy kultury, wydziały kultury przy urzędach miast) na różnych stanowiskach (promocja i reklama, edukacja, organizacja i zarządzanie działaniami artystycznymi) oraz przy organizacji różnorakich wydarzeń artystycznych (np.: festiwali, happeningów, wydarzeń edukacyjnych i innych). Doskonała znajomość angielskiego jest atutem absolwentów w przyszłości, w pracy z zagranicznymi ekspertami i artystami oraz w zdobywaniu doświadczeń międzynarodowych.

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) oraz sprawdzian przydatności do zawodu aktora 5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,3

język angielski

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Sprawdzian przydatności do zawodu (sprawdzian ruchowo-taneczny, badanie predyspozycji słuchowych i wokalnych, sprawdzian praktyczny ze śpiewu oraz dykcji, sprawdzian aktorski) – ocena pozytywna lub negatywna. Negatywna ocena wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 10:04