fbpx Zarządzanie instytucjami służby zdrowia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia - stacjonarne I stopnia

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Zarządzanie instytucjami służby zdrowia
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Zarządzania

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

ATUTY KIERUNKU

 • Oferowany kierunek odpowiada dokonującym się zmianom w obrębie zdrowia i organizacji zabezpieczających te procesy. Starzejące się społeczeństwa stwarza zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących koordynować leczenie, analizować potrzeby medyczne, wdrażać rozwiązania prozdrowotne - zarówno na poziomie administracji państwowej i samorządowej, jak i organizacji gospodarczych.
 • Celem kształcenia na kierunku jest wypromowanie absolwenta o umiejętnościach praktycznych w zakresie zarządzania jednostkami i procesami zdrowotnymi. Ścieżka edukacyjna oparta jest na preferowanych przez studenta przedmiotach. Przedmioty te będą proponowane w zależności od oczekiwań płynących z rynku pracy, dając możliwość zdobycia umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy.
 • Przewidywana jest praktyka w wymiarze 960 godzin oraz różne formy współpracy z przedstawicielami pracodawców. Zakłada się udział praktyków sfery gospodarczej jako dopełnienie kształcenia teoretycznego.
 • Międzydziedzinowe umiejscowienie kierunku pozwala na przygotowanie profesjonalnej wykonawczej i zarządczej kadry na potrzeby jednostek własnościowych oraz organizacyjnych w opiece zdrowotnej.
 • Absolwenci posiadający wiedzę, umiejętności i kompetencje do inicjowania, planowania, wdrażania, ewaluacji działań we wszystkich obszarach życia społecznego będą zdolni do zabezpieczenia i poprawy stanu zdrowia populacji ludzkiej na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Kompetencje wymagane na rynku pracy, zarówno pracy samodzielnej, jak i pracy w zespołach interdyscyplinarnych pozwolą na podejmowanie pracy w podmiotach sektora publicznego i prywatnego:
 • podmioty działalności leczniczej i opiekuńczej
 • instytuty naukowo – badawcze
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Inspekcja Sanitarna
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • firmy farmaceutyczne
 • zakłady ubezpieczeń
 • instytucje rządowe i samorządu terytorialnego trzech szczebli realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia
 • organizacje pozarządowe. 

Przykładowe zawody, w których absolwent może znaleźć pracę, to: 

 • menedżer ds. zdrowia
 • specjalista zarządzania społecznego
 • specjalista ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
 • specjalista ds. doskonalenia procesów zdrowotnych koordynator projektów i procesów zdrowotnych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

trzy przedmioty spośród ośmiu do wyboru: język polski, język obcy, biologia,  matematyka, informatyka, geografia, WOS, historia

1/3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
06 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
08 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
16 lipca 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 05 lipca
pon.-wt.: 9:00 - 14:00,śr.:12:00 - 17:00,czw.-pt.: 9:00 - 14:00,soboty: 10:00 - 12:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. B-2
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 14 70
e-mail: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 16 lipca 2021 roku, 13:32