Wyszukiwarka kierunków studiów w Uniwersytecie Gdańskim | Serwis główny UG

Wyszukiwarka kierunków studiów w Uniwersytecie Gdańskim

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Chemii

Studia niestacjonarne - zaoczne

Chemia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Ochrona środowiska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Ekonomiczny

Studia niestacjonarne - zaoczne

Ekonomia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Ekonomia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Filologiczny

Studia niestacjonarne - zaoczne

Filologia angielska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Filologia angielska, specjalność nauczycielska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Filologia germańska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Filologia germańska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Filologia romańska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Iberystyka, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Lingwistyka stosowana, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Wydział Historyczny

Studia niestacjonarne - zaoczne

Etnologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Historia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Historia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Historia sztuki, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Religioznawstwo, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia niestacjonarne - zaoczne

Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Nauk Społecznych

Studia niestacjonarne - zaoczne

Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Dyplomacja, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Pedagogika, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Pedagogika specjalna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Pedagogika specjalna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Pedagogika wczesnej edukacji, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Praca socjalna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Psychologia, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie
Socjologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Socjologia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Oceanografii i Geografii

Studia niestacjonarne - zaoczne

Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Prawa i Administracji

Studia niestacjonarne - wieczorowe

Prawo, studia niestacjonarne - wieczorowe jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne - zaoczne

Administracja, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Administracja, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
European and International Business Law, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Kryminologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Kryminologia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Prawo, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie
Prawo w administracji i gospodarce, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Zarządzania

Studia niestacjonarne - zaoczne

Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Zarządzanie, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Zarządzanie, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia