Wyszukiwarka kierunków studiów w Uniwersytecie Gdańskim | Serwis główny UG

Wyszukiwarka kierunków studiów w Uniwersytecie Gdańskim

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Prawa i Administracji

Studia stacjonarne

Administracja, studia stacjonarne I stopnia
Administracja, studia stacjonarne II stopnia
Kryminologia, studia stacjonarne I stopnia
Kryminologia, studia stacjonarne II stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe, studia stacjonarne I stopnia
Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne - wieczorowe

Prawo, studia niestacjonarne - wieczorowe jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne - zaoczne

Administracja, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Administracja, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
European and International Business Law, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Kryminologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Kryminologia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Prawo, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie
Prawo w administracji i gospodarce, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia