Badania lekarskie

Badania lekarskie

 
Kandydat zakwalifikowany do PRZYJĘCIA na dany kierunek (z czynnikami szkodliwymi), otrzyma skierowanie z Uczelni na bezpłatne badanie u lekarza medycyny pracy w wyznaczonej przez UG placówce medycznej. Skierowanie - po zakończeniu rekrutacji - wysłane zostanie drogą pocztową, listem poleconym na adres wskazany w IRK.

Poniżej wymienione zostały najważniejsze informacje dotyczące przeprowadzenia w/w badania przez kandydata:

  1. Badanie profilaktyczne wykonywane jest przez wyznaczoną przez Uczelnię placówkę medyczną i jest nieodpłatne.
  2. Skierowanie na ww. badanie, wystawione przez UG (z wyszczególnionymi czynnikami szkodliwymi dla danego kierunku) należy przedłożyć w rejestracji wskazanego przez Uczelnię ośrodka zdrowia w dniu stawienia się na niniejsze badanie (obowiązuje rejestracja telefoniczna).
  3. Badanie lekarskie przeprowadzone zostanie przez lekarza medycyny pracy.
  4. Zaświadczenie należy przedłożyć na początku roku akademickiego we właściwym dziekanacie wydziału, który prowadzi dany kierunek studiów.

*Bezpłatne badanie - na podstawie skierowania z UG - będzie można wykonać wyłącznie w placówce wyznaczonej przez Uczelnię:

**Prosimy o zgłaszanie się na badania niezwłocznie po otrzymaniu skierowania z Uczelni, gdyż we wrześniu czas oczekiwania na wizytę może być znacznie wydłużony.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, Listopad 26, 2019 - 07:47; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska Ostatnia zmiana: piątek, Listopad 19, 2021 - 13:09; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska