fbpx Badania lekarskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Badania lekarskie

Badania lekarskie

 
Kandydat zakwalifikowany do PRZYJĘCIA na dany kierunek (z czynnikami szkodliwymi), otrzyma skierowanie z Uczelni na bezpłatne badanie u lekarza medycyny pracy w wyznaczonej przez UG placówce medycznej. Skierowanie - po zakończeniu rekrutacji - wysłane zostanie drogą pocztową, listem poleconym na adres wskazany w IRK.

Poniżej wymienione zostały najważniejsze informacje dotyczące przeprowadzenia w/w badania przez kandydata:

  1. Badanie profilaktyczne wykonywane jest przez wyznaczoną przez Uczelnię placówkę medyczną i jest nieodpłatne.
  2. Skierowanie na ww. badanie, wystawione przez UG (z wyszczególnionymi czynnikami szkodliwymi dla danego kierunku) należy przedłożyć w rejestracji wskazanego przez Uczelnię ośrodka zdrowia w dniu stawienia się na niniejsze badanie.
  3. Badanie lekarskie musi zostać przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy.
  4. Zaświadczenie należy przedłożyć do dnia 05 października we właściwym dziekanacie wydziału, który prowadzi dany kierunek studiów.

BEZPŁATNE BADANIE (NA PODSTAWIE SKIEROWANIA Z UG) MOŻNA WYKONAĆ W PODANEJ PONIŻEJ PLACÓWCE

(po uprzedniej rejestracji telefonicznej):

 

Gdańskie Centrum Zdrowia

ul. Oliwska 62, Gdańsk (Lokalizacja: www.gcz.com.pl)

Rejestracja w godz. 7.00-14.00 (tel. 58 342 33 29, 58 342 33 62, 58 342 33 04)

Warunkiem wejścia do placówki na badanie jest założenie maseczki zasłaniającej usta i nos.

Osoby, które mają wiedzę, iż mogły mieć kontakt z osobą zarażaną COVID-19, proszone są o przełożenie badania na późniejszy termin.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Anna Ziomkowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 sierpnia 2020 roku, 13:10