fbpx Badania lekarskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Badania lekarskie

Badania lekarskie

 
Kandydat zakwalifikowany do PRZYJĘCIA na dany kierunek (z czynnikami szkodliwymi), otrzyma skierowanie z Uczelni na bezpłatne badanie u lekarza medycyny pracy w wyznaczonej przez UG placówce medycznej. Skierowanie - po zakończeniu rekrutacji - wysłane zostanie drogą pocztową, listem poleconym na adres wskazany w IRK.

Poniżej wymienione zostały najważniejsze informacje dotyczące przeprowadzenia w/w badania przez kandydata:

  1. Badanie profilaktyczne wykonywane jest przez wyznaczoną przez Uczelnię placówkę medyczną i jest nieodpłatne.
  2. Skierowanie na ww. badanie, wystawione przez UG (z wyszczególnionymi czynnikami szkodliwymi dla danego kierunku) należy przedłożyć w rejestracji wskazanego przez Uczelnię ośrodka zdrowia w dniu stawienia się na niniejsze badanie.
  3. Badanie lekarskie musi zostać przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy.
  4. Zaświadczenie należy przedłożyć do dnia 16 października we właściwym dziekanacie wydziału, który prowadzi dany kierunek studiów.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Anna Ziomkowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 maja 2020 roku, 13:45