Przewodnik studenta I roku | Serwis główny UG

Przewodnik studenta pierwszego roku

PRZEWODNIK STUDENTA PIERWSZEGO ROKU

Dostałeś się na studia i otrzymałeś na adres korespondencyjny pisemną decyzję o przyjęciu. Od tej pory większość spraw będziesz załatwiał, kontaktując się z dziekanatem swojego kierunku studiów na wydziale. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje dla nowych studentów, które ułatwią Ci pierwsze kroki na naszej Uczelni.

IRK A PORTAL STUDENTA

Na etapie rekrutacji kontaktowałeś się z Biurem Rekrutacji UG i komisją rekrutacyjną na wydziale. Systemem, który obsługiwał rekrutację był system IRK, który stanowił główne źródło informacji o przebiegu procesu rekrutacyjnego. Po przyjęciu na studia, opiekę nad Tobą przejmuje dziekanat prowadzący sprawy dotyczące kierunku studiów na konkretnym wydziale. W momencie przyjęcia na studia dane studentów eksportowane są do Portalu Studenta. O eksporcie zostaniesz poinformowany wiadomością e-mail, w której otrzymasz instrukcję dotyczącą logowania. Od tego momentu wszelkie informacje dotyczące np. opłaty za legitymację, wprowadzonych rezygnacji z podjęcia studiów na kierunku, będziesz mógł sprawdzić po zalogowaniu do Portalu Studenta. W przypadku jakichkolwiek niejasności, informacji w tych sprawach udzielają właściwe dziekanaty. W przypadku problemów z logowaniem do Portalu Studenta pomoc uzyskasz pod adresem: pshelp@ug.edu.pl
 

DZIEKANAT PROWADZĄCY KIERUNEK STUDIÓW NA WYDZIALE

Jeżeli szukasz informacji na temat:

  • programów studiów
  • harmonogramów zajęć
  • terminów zjazdów
  • opłaty za legitymację i jej odbioru
  • opłat za studia
  • przydziału do grup
  • oferowanych w ramach kierunku specjalności
  • wnioskowania o miejsce w domu studenckim
  • odbioru legitymacji
  • inauguracji roku akademickiego na wydziale

odwiedź stronę wydziału, gdzie umieszczane są ważne komunikaty dla studentów I roku lub skontaktuj się ze swoim dziekanatem. Poniżej umieszczamy kontakt do dziekanatów na poszczególnych wydziałach. 

Wydział Biologii

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania

 

LEGITYMACJA STUDENCKA - ELS

Studenci przyjęci na I rok studiów (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELS - Elektroniczną Legitymację Studencką. Osoby, które są już studentami UG i posiadają ważną legitymację studencką, a podejmują studia na drugim kierunku studiów lub kontynuują kształcenie na drugim kierunku studiów, opłaty za wydanie legitymacji nie wnoszą.
Aby otrzymać ELS, student musi spełnić trzy warunki – wgrać zdjęcie do legitymacji, złożyć wniosek o wydanie legitymacji i wnieść opłatę za wydanie legitymacji.
Numer konta do wpłaty za legitymację oraz wysokość opłaty znajduje się w IRK w zakładce „Opłaty” po ogłoszeniu listy przyjętych na kierunku. Numer można sprawdzić także w Portalu Studenta po eksporcie danych do tego systemu.
Jeśli masz problem z wgraniem zdjęcia do ELS, pomocy udzieli pracownik Działu Kształcenia, Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, V piętro, pok. 504, Pan Marek Kościelniak, marek.koscielniak@ug.edu.pl, tel. 58/523-31-52
 
W sprawie odbioru legitymacji lub niejasności dotyczących przypisania kierunków do legitymacji kontaktuj się ze swoim dziekanatem.
 

INDEKS

Na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje indeks w formie elektronicznej. Dostęp do indeksu studenci przyjęci na studia otrzymują automatycznie po eksporcie danych do Portalu Studenta.
 

ZAPISY NA LEKTORATY I ZAJĘCIA SPORTOWE

Zapisy na lektoraty i zajęcia sportowe odbywają się w Portalu Studenta. O terminach i możliwości dokonania zapisów dowiesz się z komunikatu, umieszczanego w Portalu Studenta.
Więcej na temat:
 

DOMY STUDENCKIE, STYPENDIA

Jeżeli chcesz zamieszkać w akademiku lub starać się o otrzymanie stypendium złóż stosowny wniosek w dziekanacie prowadzącym kierunek.
Informacje o ofercie akademików, odpłatności i wzory druków znajdziesz na stronie: Akademiki - zasady przydzielania miejsc
Informacje o możliwościach uzyskania stypendium, jego wysokości oraz wzory wniosków stypendialnych znajdziesz na stronie: Stypendia - zasady przyznawania
 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA WSTĘPNE

Studenci rozpoczynający naukę w Uniwersytecie Gdańskim zobowiązani są do odbycia obowiązkowego szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: Obowiązkowe szkolenia wstępne
 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Rok akademicki na Uczelni początkuje uroczysta ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego. Informacja o tym, gdzie i kiedy odbędzie się ta uroczystość jest podawana na stronie głównej Uczelni. Komunikat w sprawie inauguracji roku akademickiego na swoim wydziale, znajdziesz na stronie wydziału lub kontaktując się z odpowiednim dziekanatem.
 

REGULAMIN STUDIÓW, TOK STUDIÓW, WZORY PODAŃ

Jeśli poszukujesz informacji na temat przeniesienia na UG z innej uczelni, indywidualnego programu studiów lub innych przydatnych informacji dotyczących rozmaitych spraw w zakresie odbywania studiów w Uniwersytecie Gdańskim zajrzyj na stronę: Przepisy i dokumenty
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 lutego 2017 roku, 11:48