fbpx Opłata rekrutacyjna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna - pytania i odpowiedzi

1. Jaka jest wysokość opłaty rekrutacyjnej?

Wysokość opłaty rekrutacyjnej określona jest właściwym zarządzeniem Rektora. Wszelkie informacje na temat postępowania w sprawie opłat znajdują się na poniżej podanej stronie:

Szczegółowe informacje na temat opłat.

2. Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną i na jakie konto bankowe?

Opłaty rekrutacyjnej dokonuje się do końca rejestracji na danym kierunku studiów, na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez system IRK, dostępny w zakładce "Płatności".

Szczegółowe informacje na temat opłat.

3. Co robić, jeśli system IRK nie odnotował dokonanej przeze mnie opłaty rekrutacyjnej?

W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie został odnotowany w systemie IRK lub opłata nie została przypisana do kierunku, dzień po zakończeniu rejestracji należy:

Po otrzymaniu przez pracownika UG dowodu wpłaty opłata na kierunku jest odznaczana w IRK statusem "warunkowo - okazany dowód wpłaty". Na tej podstawie kandydat warunkowo bierze udział w rekrutacji. Niedopełnienie powyższego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

4. W jaki sposób opłata przypisuje się do kierunku? Czy można ją przenieść?

Opłata rekrutacyjna po wpłynięciu do systemu IRK na konto kandydata, przypisana zostaje do kierunku według chronologicznej kolejności zapisu. Kandydat dostaje powiadomienie sms, że opłata została już zaksięgowana na jego koncie w IRK (zakładka "Płatności") i powinien sprawdzić, czy opłata została właściwie przypisana do kierunku, który ma zostać opłacony.

Opłatę można samodzielnie przenieść pod warunkiem, że na kierunku z którego przenosi się opłatę oraz na kierunku, gdzie opłata ma być przeniesiona trwa nadal rejestracja.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 stycznia 2021 roku, 9:52