fbpx Pytania ogólne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Pytania ogólne

Pytania ogólne

1. Co stanowi podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia?

Podstawę przyjęcia kandydatów na studia w roku 2021/2022 stanowi Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 35/20 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych, niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2021/2022 (z późn. zm.).

2. Na jakich kierunkach obowiązują egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne?

Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Na wybranych kierunkach (LogopediaZarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska) zasady rekrutacji przewidują dodatkowe sprawdziany. Egzaminy wstępne, testy bądź rozmowy kwalifikacyjne obowiązują ponadto na poszczególnych kierunkach studiów II stopnia (magisterskich). Tu można sprawdzić, czy na danym kierunku jest przewidziany egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna: terminy rekrutacji.

3. Jakie są kierunki studiów na UG?

Rekrutacja na Uniwersytet Gdański odbywa się na 11 wydziałach. Pełna oferta dotycząca prowadzonych na UG kierunków znajduje się na stronie: Kierunki studiów.

4. Kiedy odbędą się Dni Otwarte na UG?

Wszelkie informacje dotyczące Dni Otwartych UG znajdują się na stronie: www.targiakademia.pl

5. Gdzie uzyskać pomoc w sprawie:
- ogólnych zasad rekrutacji
- zasad rekrutacji na dany kierunek
- Internetowej Rejestracji Kandydatów?

Informacji na temat zasad rekrutacji i Internetowej Rekrutacji Kandydatów udziela Biuro Rekrutacji UG.

6. Brałem udział w rekrutacji w ubiegłym roku, czy mogę korzystać ze swojego konta?

System IRK służy do rekrutacji na dany rok akademicki. Oznacza to, że kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia po raz kolejny, będzie zobowiązany ponownie zarejestrować się w systemie IRK.

7. Czy możliwe jest, że kierunek nie zostanie uruchomiony?

Kierunek może zostać nieuruchomiony w przypadku niewypełnienia liczby miejsc na kierunku lub specjalności, określonej na poziomie minimum 25 osób.

8. Jak zrezygnować z podjęcia studiów na UG po ogłoszeniu listy osób przyjętych na danym kierunku studiów?

Osoby zakwalifikowane na studia, które chcą zrezygnować z podjęcia kształcenia, powinny niezwłocznie - nie później, niż w ciagu 14 dni od ogłoszenia listy przyjętych - przesłać rezygnację drogą mialową do dziekanatu wydziału, prowadzącego dany kierunek.

Osoby, które zostały przyjęte na kilka kierunków, a planują podjęcie kształcenia tylko na jednym, powinny niezwłocznie zrezygnować z pozostałych kierunków - nie później, niż w ciagu 14 dni od ogłoszenia listy przyjętych na kierunku, z którego rezygnują - również poprzez przesłanie reyzgnacji drogą mialową do dziekanatu wydziału, prowadzącego dany kierunek studiów.

Kontakt do dziekanatu znajduje się na stronie danego wydziału.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 stycznia 2021 roku, 8:16