Zaświadczenia lekarskie | Serwis główny UG

Zaświadczenia lekarskie

Na poszczególnych kierunkach studiów mogą występować czynniki szkodliwe dla zdrowia, w związku z czym uczelnie wyższe mają obowiązek skierowania kandydatów ubiegających się o przyjęcie na w/w kierunki na badania lekarskie u lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki. W myśl obowiązku nałożonego na szkoły wyższe - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich - wszystkim kandydatom zainteresowanym podjęciem studiów na Uniwersytecie Gdańskim, przed rozpoczęciem rekrutacji na rok 2017/2018, udostępnimy na niniejszej stronie informacje na temat możliwości występowania czynników szkodliwych na poszczególnych kierunkach.

 


  1. Badanie lekarskie musi zostać przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy.
  2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na dany kierunek, otrzyma skierowanie na badanie wraz z decyzją o przyjęciu na studia.
  3. Zaświadczenie o wykonanym badaniu należy przedłożyć we właściwym dziekanacie wydziału, który prowadzi dany kierunek studiów, do 31 października 2017 roku.
  4. Przedłożenie zaświadczenia w dziekanacie jest warunkiem otrzymania legitymacji studenckiej.
  5. Kandydaci, którzy otrzymają skierowanie od naszej uczelni, mogą bezpłatnie wykonać badanie we wskazanej przez uczelnię placówce medycznej.
  6. Kandydat może wykonać badanie w placówce innej niż wskazana przez uczelnię. Badanie U LEKARZA MEDYCYNY PRACY, wykonane poza wyznaczoną przez uczelnię placówką medyczną nie będzie refundowane przez uczelnię (koszt badania poniesie kandydat).

         

BEZPŁATNE BADANIE MOŻNA WYKONAĆ W PODANEJ PONIŻEJ PLACÓWCE:

Gdańskie Centrum Zdrowia

Ul. Oliwska 62, Gdańsk (Lokalizacja: www.gcz.com.pl)

Rejestracja w godz. 7.00-15.00

Tel. 58 342 33 29, 58 342 33 62, 58 342 33 04,

Lekarze medycyny pracy przyjmują (po uprzedniej rejestracji) w dniach:

pon, czw 7.00-18.00; wt 7.00-14.00; śr 7.00-1600; pt 7.00-15.00.

 

* Zwracamy uwagę, że w październiku może być wydłużony okres oczekiwania na bezpłatną wizytę u lekarza medycyny pracy, stąd zaleca się wykonanie badania niezwłocznie po otrzymaniu skierowania.

Wykaz czynników szkodliwych dla zdrowia na kierunkach studiów na UG_2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 października 2017 roku, 14:06