Zaświadczenia lekarskie | Serwis główny UG

Zaświadczenia lekarskie

Na poszczególnych kierunkach studiów mogą występować czynniki szkodliwe dla zdrowia, w związku z czym uczelnie wyższe mają obowiązek skierowania kandydatów ubiegających się o przyjęcie na w/w kierunki na badania lekarskie u lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki. W myśl obowiązku nałożonego na szkoły wyższe - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich [Dz. U. 2014 poz. 1144, z późn. zm.] - wszystkim kandydatom zainteresowanym podjęciem studiów na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019, udostępniamy na niniejszej stronie informacje na temat możliwości występowania czynników szkodliwych na poszczególnych kierunkach.
 
Badanie profilaktyczne wykonuje się po rekrutacji. Kandydat zakwalifikowany do PRZYJĘCIA na dany kierunek (z czynnikami szkodliwymi), otrzyma skierowanie na badanie (korespondencją listowną) wraz z decyzją o przyjęciu na studia.
 
Poniżej wymienione zostały najważniejsze informacje dotyczące przeprowadzenia w/w badania przez kandydata:
  1. Badanie profilaktyczne przeprowadza lekarz medycyny pracy.
  2. Skierowanie na badania kandydat otrzymuje wraz z decyzją o przyjęciu.
  3. Zaświadczenie należy przedłożyć w dziekanacie wydziału, który prowadzi dany kierunek studiów. [Osoby, które otrzymały decyzję o przyjęciu na kierunek z czynnikami szkodliwymi, we wrześniu br. mają czas na wykonanie badania profilaktycznego i przedłożenie zaświadczenia w dziekanacie do dnia 30 października br.].
  4. Bezpłatne badania wykonywane są przez wyznaczoną przez Uczelnię placówkę medyczną.
  5. Kandydat może wykonać badanie (według skierowania dla danego kierunku) w placówce innej niż wskazana przez uczelnię. Badanie u lekarza medycyny pracy, wykonane poza wyznaczoną przez UG placówką medyczną, nie będzie refundowane (koszt badania poniesie kandydat).

 

BEZPŁATNE BADANIE MOŻNA WYKONAĆ W PODANEJ PONIŻEJ PLACÓWCE:

Gdańskie Centrum Zdrowia

Ul. Oliwska 62, Gdańsk (Lokalizacja: www.gcz.com.pl)

Rejestracja w godz. 7.00-15.00

Tel. 58 342 33 29, 58 342 33 62, 58 342 33 04,

Lekarze medycyny pracy przyjmują (po uprzedniej rejestracji) w dniach:

od 17 września:

pon. i czw. 9.00-15.00;  pt 8.00-14.30

 

* Zwracamy uwagę, że we wrześniu i na początku października może być wydłużony okres oczekiwania na bezpłatną wizytę u lekarza medycyny pracy, stąd zaleca się wykonanie badania niezwłocznie po otrzymaniu skierowania.

 

Wykaz możliwych czynników szkodliwych dla zdrowia na kierunkach studiów na UG_2018

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 października 2018 roku, 12:37