Zaświadczenia lekarskie | Serwis główny UG

Zaświadczenia lekarskie

Na poszczególnych kierunkach studiów mogą występować czynniki szkodliwe dla zdrowia, w związku z czym uczelnie wyższe mają obowiązek skierowania kandydatów ubiegających się o przyjęcie na w/w kierunki na badania lekarskie u lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki. W myśl obowiązku nałożonego na szkoły wyższe - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich - wszystkim kandydatom zainteresowanym podjęciem studiów na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019, udostępniamy na niniejszej stronie informacje na temat możliwości występowania czynników szkodliwych na poszczególnych kierunkach.
 
Badanie profilaktyczne wykonuje się po rekrutacji. Kandydat zakwalifikowany do PRZYJĘCIA na dany kierunek, otrzyma skierowanie na badanie (korespondencją listowną) wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

 

Wykaz możliwych czynników szkodliwych dla zdrowia na kierunkach studiów na UG_2018

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 marca 2018 roku, 13:33