Opłata rekrutacyjna | Serwis główny UG

Opłata rekrutacyjna

 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Gdańskim wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.
Kandydat wnosi opłatę za dany kierunek oraz poziom studiów.
Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę.  

Opłata rekrutacyjna uwzględnia koszt przeprowadzenia egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Studium Języków Obcych UG – w przypadku cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich i przystępujących do tego egzaminu.

Po zapisie na kierunek/kierunki system IRK automatycznie podlicza na indywidualnym koncie Kandydata kwotę należną do zapłaty. Jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie na kilka kierunków, opłata może być dokonana na zbiorczym przelewie. System przypisze opłaty na profilu Kandydata według kolejności zapisu na poszczególne kierunki.

 

Opłat rekrutacyjnych należy dokonywać na indywidualny numer konta znajdujący się w zakładce "Płatności" w Panelu Kandydata w systemie IRK.

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać w banku, na poczcie oraz w kasie UG (płatność tylko gotówką - adres kasy: Rektorat UG, 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, III piętro, pok. 307, godz. 10-14). 

 

Dane do przelewu:

numer konta do przelewu: sprawdź na swoim profilu w Internetowej Rejestracji Kandydatów (zakładka "Płatności")

nazwa odbiorcy: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna 2018

 

Dla osób dokonujących opłat rekrutacyjnych z kont zagranicznych:

IBAN - PL

BIC/SWIFT - PKOPPLPW

 

Nieodnotowanie opłaty rekrutacyjnej

Przepływ opłat między kontem, z którego zlecono przelew, a kontem Kandydata w IRK trwa od kilku godzin do kilku dni (w zależności od formy płatności jaką wybierze Kandydat). Przelewy internetowe księgowane są zazwyczaj po 1 lub 2 dniach po dokonaniu płatności, przelewy zlecane na Poczcie Polskiej księgowane są po około 4 dniach. Jeśli stwierdziłeś, iż prawidłowo dokonałeś opłaty rekrutacyjnej lecz system IRK jej nie odnotował, ostatniego dnia rejestracji na kierunku należy:

  • dostarczyć do Biura Rekrutacji lub do komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku oryginał dowodu wpłaty
    lub
  • przesłać skan lub zdjęcie dowodu wpłaty na adres e-mail:
    oplata.rekrutacyjna@ug.edu.pl

 

Po otrzymaniu przez pracownika UG dowodu wpłaty opłata na kierunku jest odznaczana w IRK statusem "warunkowo - okazany dowód wpłaty". Na tej podstawie Kandydat warunkowo bierze udział w rekrutacji, a pieniądze mają czas na wpłynięcie na konto Kandydata do ostatniego dnia składania dokumentów na kierunku. W tym dniu stan opłaty musi posiadać status "opłacony", co oznacza że pieniądze wpłynęły fizycznie na konto.

Jeśli na dany kierunek obowiązuje egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna a na Twoim koncie nie jest jeszcze widoczna opłata rekrutacyjna - powinieneś przyjść na egzamin z oryginałem dowodu wpłaty. Członek komisji rekrutacyjnej powinien wówczas podpisać się na odwrocie druku opłaty.

 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

W przypadku rezygnacji Kandydata z rekrutacji, dokonanej w systemie IRK najpóźniej przed zakończeniem rejestracji na kierunek, nadpłaty lub nieuruchomienia kierunku przez UG, na pisemny wniosek Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej. 

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na kierunek po upływie terminu rejestracji na danym kierunku, w przypadku niezdania egzaminu ze znajomości języka polskiego oraz w przypadku negatywnej decyzji dotyczącej przyjęcia kandydata na kierunek.

Podanie o zwrot (wzór poniżej) z podpisem osoby zainteresowanej, należy składać osobiście w Biurze Rekrutacji lub wysłać jako skan na adres e-mail oplata.rekrutacyjna@ug.edu.pl

 

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej245.91 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 sierpnia 2018 roku, 7:16