Opłata za legitymację | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Opłata za legitymację studencką

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 1554) w Uniwersytecie Gdańskim za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej obowiązuje opłata w wysokości 17 zł.

W systemie IRK w zakładce Płatności zostanie wskazany indywidualny numer konta bankowego do opłaty za legitymację studencką (pod warunkiem zakwalifikowania kandydata na listę osób przyjętych).

Opłata za legitymację zostanie zaksięgowana w systemie „Portal studenta”. Numer indeksu, który będzie służyć do logowania do Portalu studenta, podany zostanie poprzez wiadomość mailową osobom przyjętym na dany kierunek studiów. W przypadku problemów z LOGOWANIEM DO PORTALU STUDENTA kontaktuj się z pomocą pod adresem: pshelp@ug.edu.pl.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 grudnia 2017 roku, 11:51