Opłata rekrutacyjna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Opłata rekrutacyjna - pytania i odpowiedzi

 1. Jaka jest wysokość opłaty rekrutacyjnej?

  Wysokość opłaty jest ustalana corocznie przez Rektora w drodze zarządzenia. Wszelkie informacje na temat postępowania w sprawie opłat znajdziesz na poniżej podanej stronie - zapoznaj się z nią, aby nie przeoczyć ważnych wskazówek: 
  Szczegółowe informacje na temat opłat.

 2. Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną i na jakie konto bankowe?

  Opłaty rekrutacyjnej dokonuje się do końca rejestracji na dany kierunek, na indywidualny numer konta wygenerowany specjalnie dla danego kandydata przez system IRK. Numer konta będzie widoczny na profilu kandydata w systemie IRK, w zakładce Płatności
  Szczegółowe informacje na temat opłat.

 3. Co robić jeśli system IRK nie odnotował dokonanej przeze mnie opłaty rekrutacyjnej?

  Jeśli stwierdziłeś, iż dokonałeś opłaty rekrutacyjnej, lecz system IRK jej nie odnotował a czas rejestracji na dany kierunek dobiega końca należy koniecznie skontaktować się z Biurem Rekrutacji lub Komisją rekrutacyjną - postępuj zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie dotyczącej opłat.

 4. W jaki sposób opłata przypisuje się do kierunku? Czy można ją przenieść?

  Opłata rekrutacyjna po wpłynięciu do systemu IRK na konto kandydata, przypisana zostaje do kierunku według chronologicznej kolejności zapisu. Kandydat dostaje powiadomienie sms, że opłata została już zaksięgowana na jego koncie w IRK (zakładka Płatności) i powinien sprawdzić, czy opłata została właściwie przypisana do kierunku, który ma zostać opłacony. Opłatę można samodzielnie przenieść pod warunkiem, że na kierunku z którego przenosi się opłatę oraz na kierunku, gdzie opłata ma być przeniesiona trwa nadal rejestracja. 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 grudnia 2017 roku, 8:59