Pytania ogólne | Serwis główny UG

Pytania ogólne

 1. Co stanowi podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia?

  Podstawę przyjęcia Kandydatów na studia w roku 2018/2019 stanowi Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

 2. Na jakich kierunkach obowiązują egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne?

  Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Na wybranych kierunkach (LogopediaZarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska) zasady rekrutacji przewidują dodatkowe sprawdziany. Egzaminy wstępne, testy bądź rozmowy kwalifikacyjne obowiązują ponadto na poszczególnych kierunkach studiów II stopnia (magisterskich). Tu możesz sprawdzić czy na danym kierunku jest przewidziany egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna: terminy rekrutacji.

 3. Jakie są kierunki studiów na UG?

  Rekrutacja na Uniwersytet Gdański odbywa się na 11 wydziałach. Pełna oferta dotycząca prowadzonych na UG kierunków znajduje się na stronie: Kierunki studiów.

 4. Kiedy odbędą się Dni Otwarte na UG?

  Wszelkie informacje dotyczące Dni Otwartych UG znajdują się na stronie: www.targiakademia.pl

 5. Gdzie uzyskać pomoc w sprawie:
  - ogólnych zasad rekrutacji
  - zasad rekrutacji na dany kierunek
  - Internetowej Rejestracji Kandydatów?

  Informacji na temat ogólnych zasad rekrutacji i Internetowej Rejestracji Kandydatów udziela Biuro Rekrutacji UG.

 6. Co to jest Proces Boloński?

  Proces Boloński to restrukturyzacja i harmonizacja systemów szkolnictwa wyższego w krajach Unii Europejskiej w celu utworzenia do 2010 r. wspólnej Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego. Proces Boloński realizowany jest w myśl postanowień Deklaracji Bolońskiej podpisanej 19 czerwca 1999r. Główne postanowienia tej Deklaracji to: wprowadzenie studiów 2- i 3-stopniowych oraz systemu porównywalnych dyplomów, wprowadzenie ECTS, promocja współpracy europejskiej itd.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 grudnia 2017 roku, 8:49