Składanie dokumentów | Serwis główny UG

Składanie dokumentów

 1. Kiedy i gdzie można składać dokumenty. Czy trzeba to zrobić osobiście?

  Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia rejestrują się elektronicznie na stronie internetowej irk.ug.edu.pl.
  Komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów w wyznaczonym terminie ogłasza listę kandydatów. Kandydat chcący brać udział w dalszych etapach procesu rekrutacji w celu przyjęcia na studia, po ogłoszeniu przez komisję listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych komplet wymaganych dokumentów.
  Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę "trzecią", a także nadesłane pocztą (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji !!!). Nie wymagamy upoważnienia do składania dokumentów przez osobę trzecią.     
  Terminy rekrutacji i adresy dostarczania dokumentów są podawane i na bieżąco aktualizowane na stronie rekrutacyjnej podczas rekrutacji na UG.

  Dokumenty składa się w odpowiedniej komisji rekrutacyjnej (nie w Biurze Rekrutacji)!!! Adresy można znaleźć na stronie: terminy rekrutacji i adresy komisji.
 2. Nie posiadam jeszcze dyplomu a chcę ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia. Co zrobić?

  Jeśli kandydat na studia II stopnia jest już po obronie pracy dyplomowej - może ubiegać się o przyjęcie na studia. Kandydat musi jednak posiadać zaświadczenie o odbytej obronie z dziekanatu (i złożyć w/w zaświadczenie wraz z innymi wymaganymi dokumentami).
  W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów należy w takim wypadku wpisać:

  • w pole "nr dyplomu" słowo "zaświadczenie"
  • w pole "data wydania dyplomu" datę obrony.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 grudnia 2017 roku, 9:21