Terminy rekrutacji i adresy komisji | Serwis główny UG

Terminy rekrutacji i adresy komisji

Terminy

2018/2019

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania