Rekrutacja 2019/2020 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668) oraz zgodnie z treścią art.266 przepisów wprowadzających, Senat Uniwersytetu Gdańskiego dostosował uchwałę określającą zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz uchwałę określającą warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie.  Zmiany dotyczące powyższych kwestii publikujemy poniżej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 kwietnia 2019 roku, 12:24