Progi punktowe i liczba kandydatów na miejsce | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Progi punktowe i liczba kandydatów na miejsce

Uniwersytet Gdański ustala corocznie limity przyjęć (ilość miejsc) na poszczególnych kierunkach studiów. Limity przyjęć na dany rok podajemy na stronach z opisami poszczególnych kierunków studiów. Na poszczególne kierunki przyjmowane są osoby z najlepszą punktacją w ramach ustalonego limitu. Uniwersytet Gdański nie narzuca progów punktowych, od których przyjmuje Kandydatów na kierunki w danym roku akademickim.

Poniżej podajemy zestawienia z lat ubiegłych, mówiące o tym, jaką punktację uzyskały ostatnie osoby na liście, przyjęte na wybrane kierunki studiów. Dzięki tym tabelom możecie Państwo zorientować się jakie było zainteresowanie kierunkami w poprzednich latach. 

W tabelach podano dane dotyczące kierunków prowadzonych w trybie stacjonarnym. Nie prowadzimy zestawień określających liczbę kandydatów na miejsce i próg punktowy na studiach niestacjonarnych.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 września 2019 roku, 13:30