Zaświadczenia lekarskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zaświadczenia lekarskie

Na poszczególnych kierunkach studiów mogą występować czynniki szkodliwe dla zdrowia, w związku z czym uczelnie wyższe mają obowiązek skierowania kandydatów ubiegających się o przyjęcie na w/w kierunki na badania lekarskie u lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki. W myśl obowiązku nałożonego na szkoły wyższe - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich [Dz. U. 2019 poz. 141, z późn. zm.] - wszystkim kandydatom zainteresowanym podjęciem studiów na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020, udostępniamy na niniejszej stronie informacje dotyczące możliwości występowania czynników szkodliwych na poszczególnych kierunkach.
 
Kandydat zakwalifikowany do PRZYJĘCIA na dany kierunek (z czynnikami szkodliwymi), otrzyma skierowanie na bezpłatne badanie u lekarza medycyny pracy w wyznaczonej przez UG placówce medycznej (drogą pocztową, listem poleconym).

Poniżej wymienione zostały najważniejsze informacje dotyczące przeprowadzenia w/w badania przez kandydata:

  1. Badanie profilaktyczne wykonywane jest przez wyznaczoną przez Uczelnię placówkę medyczną i jest nieodpłatne.
  2. Skierowanie na ww. badanie (z wyszczególnionymi czynnikami szkodliwymi dla danego kierunku) należy przedłożyć w rejestracji niżej wskazanego ośrodka zdrowia w dniu stawienia się na niniejsze badanie.
  3. Badanie lekarskie musi zostać przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy.
  4. Zaświadczenie należy przedłożyć nie później niż do dnia 4 października 2019 roku we właściwym dziekanacie wydziału, który prowadzi dany kierunek studiów.

BEZPŁATNE BADANIE - PO WPISIE NA LISTĘ STUDENTÓW - MOŻNA WYKONAĆ W PODANEJ PONIŻEJ PLACÓWCE:

 

Gdańskie Centrum Zdrowia

ul. Oliwska 62, Gdańsk (Lokalizacja: www.gcz.com.pl)

Rejestracja w godz. 7.00-15.00 (tel. 58 342 33 29, 58 342 33 62, 58 342 33 04)

 

* Zwracamy uwagę, że we wrześniu może być wydłużony okres oczekiwania na wizytę u lekarza medycyny pracy, stąd zaleca się wykonanie badania niezwłocznie po otrzymaniu skierowania.

 

Wykaz możliwych czynników szkodliwych dla zdrowia na kierunkach studiów na UG

ZałącznikWielkość
PDF icon wykaz_kierunkow_ug_z_czynnikami_szkodliwymi.pdf55.83 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 sierpnia 2019 roku, 13:06