Terminy rekrutacji i adresy komisji | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Terminy rekrutacji i adresy komisji

Terminy

2019/2020

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania