fbpx Uchwała rekrutacyjna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Uchwała rekrutacyjna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Uchwała rekrutacyjna

Uchwała nr 71/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku

w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych, niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021

 

reguluje kwestie zasad rekrutacji na studia wyższe I, II stopnia oraz jednolite magisterskie na UG, m.in. w zakresie:

  • Przebiegu procesu rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim
  • Trybu i terminu wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
  • Przeliczania ocen u Kandydatów posiadających tzw. starą maturę, czy maturę typu IB
  • Postępowania w przypadku rekrutacji uzupełniającej lub dodatkowej itd.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Ewa Jaros
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 grudnia 2019 roku, 9:46