fbpx Rekrutacja na semestr letni 2020/2021 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rekrutacja na semestr letni 2020/2021

Rekrutacja na semestr letni 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że – zgodnie z Uchwałą nr 71/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 dobiegła końca.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 na wybrane kierunki studiów (tylko poniżej wyszczególnione).

 

Rekrutacja na semestr letni roku ak. 2020/2021 odbędzie się na początku 2021 roku

za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji kandydatów.

 

Wydział Chemii

Strona WWW Wydziału: http:/www.chem.ug.edu.pl

Biznes chemiczny - studia stacjonarne II stopnia (3-semetralne)

 

studia stacjonarne drugiego stopnia (3-semestralne)

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów inżynierskich kierunku BIZNES CHEMICZNY oraz absolwenci studiów inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych, na których program kształcenia jest zbliżony do programu kształcenia na kierunku BIZNES CHEMICZNY.

W przypadku absolwentów innych kierunków, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów.

 

Terminy rekrutacji:

Zakończenie rejestracji: 25 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 28 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 05 lutego 2021 r.

 

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów:

od 22 stycznia 2021

pon.-pt.(bez środy): 10:00-13:00, śr.: 13:00-16:00

Wydział Chemii, 

80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, pok. C2 

tel.: +48 58 523 53 85

tel.: e-mail: rek.chemia@ug.edu.pl

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Strona WWW Wydziału: http:/www.mfi.ug.edu.pl

 

Fizyka - studia stacjonarne II stopnia

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 
 
 
Fizyka medyczna - studia stacjonarne II stopnia
 

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

2. Rozmowa kwalifikacyjna  max 60 pkt

Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki oraz fizyki medycznej z zakresu programu studiów pierwszego stopnia. Absolwenci kierunku Fizyka medyczna pierwszego stopnia są zwolneini z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują maksymalną punktację 60 punktów. Wynik kandydata stanowi suma punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie oraz ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej. 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych z obszaru nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych lub medycznych.

 

 

Terminy rekrutacji:

Zakończenie rejestracji: 07 stycznia 2021 r.

(Rozmowa kwalifikacyjna na kierunku Fizyka medyczna: 08 stycznia 2021 r.)

Ogłoszenie listy kandydatów: 11 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 18 stycznia 2021 r.

 

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów:

od 04 stycznia

pon.-pt.: 10:00-13:00

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, 

80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57, pok. 203

tel.: +48 58 523 22 98, +48 58 523 22 54

tel.: e-mail: wiktoria.kaminska@ug.edu.pl

 

Rekrutacja na semestr letni roku ak. 2020/2021 odbędzie się na początku 2021 roku za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji kandydatów

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Anna Ziomkowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 stycznia 2021 roku, 9:07