fbpx Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego

Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego

 

Osoby, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, które ukończyły kształcenie poza granicami Polski, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Dokument taki stanowią:

 1. International Baccalaureate Diploma lub European Baccalaureate Diploma;
 2. certyfikat International English Language Testing System (IELTS) z wynikiem średnim 5.5 lub wyższym;
 3. certyfikat Test of English for International Communication (TOEIC) Listening & Reading z ogólnym wynikiem 785 punktów lub wyższym;
 4. certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL IBT) z wynikiem ogólnym 87 punktów lub wyższym;
 5. certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE);
 6. certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE);
 7. First Certificate in English (FCE) na poziomie B2;
 8. certyfikat Pearson Test of English (PTE Academic) z wynikiem ogólnym 59 lub wyższym;
 9. Certyfikat City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2;
 10. Certyfikat City & Guilds International ESOL (IESOL)- level Communicator;
 11. Certyfikat City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5;
 12. Certyfikat City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – level Communicator;
 13. Certyfikat City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4;
 14. Certyfikat City & Guilds International ESOL (IESOL) – level Expert;
 15. Certyfikat City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8;
 16. Certyfikat City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – level Expert;
 17. Certyfikat City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6;
 18. Certyfikat City & Guilds International ESOL (IESOL) – level Mastery;
 19. Certyfikat City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8;
 20. Certyfikat City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – level Mastery;
 21. Certyfikat LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) 603/1961/6;
 22. Certyfikat LanguageCert International ESOL Communicator B2 Listening, Reading, Writing;
 23. Certyfikat LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) 603/1962/8;
 24. Certyfikat LanguageCert International ESOL Communicator B2 Speaking;
 25. Certyfikat LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) 603/1963/X;
 26. Certyfikat LanguageCert International ESOL Expert C1 Listening, Reading, Writing;
 27.  Certyfikat LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) 603/1964/1;
 28.  Certyfikat LanguageCert International ESOL Expert C1 Speaking;
 29.  Certyfikat LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Mastery C2) 603/1965/3;
 30.  Certyfikat LanguageCert International ESOL Mastery C2 Listening, Reading, Writing;
 31. Certyfikat LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL (Speaking) (Mastery C2) 603-1966/5;
 32. Certyfikat LanguageCert International ESOL Mastery C2 Speaking;
 33. dyplom ukończenia szkoły średniej/ studiów wyższych, suplement do dyplomu/ transkrypt/ wykaz ocen z adnotacją, że angielski był językiem wykładowym;
 34.  dyplom ukończenia szkoły średniej/ studiów wyższych w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Czepułkowska
Treść wprowadzona przez: Aneta Czepułkowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 lutego 2020 roku, 12:15