Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego

Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego

Osoby, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, które ukończyły kształcenie poza granicami Polski, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Dokument taki stanowią:

  1. International Baccalaureate Diploma lub European Baccalaureate Diploma;
  2. certyfikat International English Language Testing System (IELTS) z wynikiem średnim 5.5 lub wyższym;
  3. certyfikat Test of English for International Communication (TOEIC) Listening & Reading z ogólnym wynikiem 785 punktów lub wyższym;
  4. certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL IBT) z wynikiem ogólnym 87 punktów lub wyższym;
  5. certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE);
  6. certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE);
  7. First Certificate in English (FCE) na poziomie B2;
  8. certyfikat Pearson Test of English (PTE Academic) z wynikiem ogólnym 59 lub wyższym;
  9. dyplom ukończenia szkoły średniej/ studiów wyższych, suplement do dyplomu/ transkrypt/ wykaz ocen z adnotacją, że angielski był językiem wykładowym;
  10.  dyplom ukończenia szkoły średniej/ studiów wyższych w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24 luty 2020, 12:15 Ostatnia modyfikacja: czwartek, 13 Maj 2021, 11:30