Dokumenty | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dokumenty

Akty prawne

Uchwała nr 21/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019
  1. Limity przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019.
  2. Zasady postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019.
  3. Wysokość opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019 określa zarządzenie nr 25/R/18 Rektora UG z dnia 27 kwietnia 2018 roku.
  4. Wysokość opłat za kształcenia na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019 określa zarządzenie nr 29/R/18 Rektora UG z dnia 8 marca 2018 roku.

Dokumenty

Druk podania na studia doktoranckie wraz z klauzulą informacyjną
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Weronika Butza
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 sierpnia 2018 roku, 12:07