fbpx Grzegorz Bucior | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Bucior

Grzegorz Bucior

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2002 roku

Grzegorz Bucior

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Budżetowanie zadań w systemie rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Gierusz prof. UG

Recenzenci: dr hab. Kazimiera Winiarska, prof. US, dr hab. Kazimierz Gorczyński, prof. UG

Dyplom nr 2181.


Gdańsk, 15 października 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: