fbpx Anna Czernihowska-Tymoszyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Czernihowska-Tymoszyk

Anna Czernihowska-Tymoszyk

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2002 roku

Anna Czernihowska-Tymoszyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sytuacja społeczno-polityczna na terenach województwa gdańskiego w latach 1953-1957”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Barbara Okoniewska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Eugeniusz Koko, prof. UG, prof. dr hab. Czesław Osękowski

Dyplom nr 2178.


Gdańsk, 09 października 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: