fbpx Zbigniew Mańkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zbigniew Mańkowski

Zbigniew Mańkowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2002 roku

Zbigniew Mańkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Józefa Czapskiego filozofia twórczej egzystencji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kazimierz Nowosielski, prof. UG

Recenzenci: prof. UG prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, dr hab. Wojciech Ligęza

Dyplom nr 2188.


Gdańsk, 14 listopada 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: