fbpx Sławomir Bogdan Studniarz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sławomir Bogdan Studniarz

Sławomir Bogdan Studniarz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 listopada 2002 roku

Sławomir Bogdan Studniarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tragiczność świata w opowiadaniach Edgara Allana Poe´go”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Zgorzelski

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Martuszewska, dr hab. Agnieszka Salska, prof. UŁ

Dyplom nr 2191.


Gdańsk, 20 listopada 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: