fbpx Arleta Szadziewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Arleta Szadziewska

Arleta Szadziewska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2002 roku

Arleta Szadziewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stan i kierunki zmian rachunku kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Gierusz prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Nowak, prof. dr hab. Bernard Kubiak

Dyplom nr 2180.


Gdańsk, 15 października 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: