fbpx Anna Wasilewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Wasilewska

Anna Wasilewska

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2002 roku

Anna Wasilewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Horyzont oczekiwań literackich ucznia w młodszych klasach szkoły podstawowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Martuszewska

Recenzenci: dr hab. prof. dr hab. Gertruda Skotnicka, prof. dr hab. Włodzimierz Goriszowski

Dyplom nr 2189.


Gdańsk, 14 listopada 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: