fbpx Anna Wójcik-Karpacz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Wójcik-Karpacz

Anna Wójcik-Karpacz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 października 2002 roku

Anna Wójcik-Karpacz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Determinanty funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Kreft, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Machaczka, dr hab. Mirosław Szreder, prof. UG

Dyplom nr 2186.


Gdańsk, 21 listopada 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: