fbpx Arkadiusz Olszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Arkadiusz Olszewski

Arkadiusz Olszewski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2003 roku

Arkadiusz Olszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Leasing jako forma finansowania inwestycji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Teresa Gostkowska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Ewa Siemińska, prof. UMK, prof. dr hab. Teodor Kulawczuk

Dyplom nr 2327.


Gdańsk, 12 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: