fbpx Arkadiusz Aszyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Arkadiusz Aszyk

Arkadiusz Aszyk

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 2003 roku

Arkadiusz Aszyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metody oceny efektywności inwestowania w nieruchomości komercyjne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Marek Bryx, prof. SGH, prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Dyplom nr 2232.


Gdańsk, 01 kwietnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: