fbpx Ewa Beata Baruk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Beata Baruk

Ewa Beata Baruk

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2003 roku

Ewa Beata Baruk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ nauki języków obcych na  językowy obraz świata dzieci (rekonstrukcja słownika umysłowego: cztery pory roku)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marcelina Grabska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Iwan, prof. dr hab. Regina Pawłowska

Dyplom nr 2297.


Gdańsk, 01 października 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: