fbpx Artur Sebastian Bracki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Artur Sebastian Bracki

Artur Sebastian Bracki

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2003 roku

Artur Sebastian Bracki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Językowy obraz świata w tekstach słowiańskich pieśni folklorystycznych na  materiale wschodnio- i zachodniosłowiańskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Szcześniak, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Anna Tyrpa, prof. dr hab. Leszek Moszyński

Dyplom nr 2302.


Gdańsk, 14 listopada 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: