fbpx Andrzej Brzostowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Andrzej Brzostowski

Andrzej Brzostowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 2003 roku

Andrzej Brzostowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane pierwiastki w owocnikach krowiaka podwiniętego Paxillus involutus (Batsch ex Fr.) Fr. i ocena przydatności tego gatunku w badaniach monitorowych środowiska”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: prof. dr hab. Mikołaj Protasowicki, dr hab. Bogdan Skwarzec, prof. UG

Dyplom nr 2303.


Gdańsk, 20 listopada 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: