fbpx Magdalena Beata Dalman | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Beata Dalman

Magdalena Beata Dalman

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2003 roku

Magdalena Beata Dalman

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Bóg i człowiek w świecie III części Dziadów Adama Mickiewicza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Bachórz

Recenzenci: ks. bp prof. dr hab. Jan Szlaga, prof. dr hab. Bogusław Dopart

Dyplom nr 2322.


Gdańsk, 05 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: