fbpx Grzegorz Drozdowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Drozdowski

Grzegorz Drozdowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 marca 2003 roku

Grzegorz Drozdowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kompetencje menedżerów działających w warunkach zmian systemów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stefan Tokarski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, dr hab. Bolesław Kuc, prof. UG

Dyplom nr 2235.


Gdańsk, 08 kwietnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: