fbpx Janusz Filipiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Janusz Filipiak

Janusz Filipiak

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2003 roku

Janusz Filipiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmienność temperatury powietrza na  polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego i Pojezierzu Pomorskim w drugiej połowie XX wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mirosław Miętus, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, dr hab. Jerzy Cyberski, prof. UG

Dyplom nr 2339.


Gdańsk, 31 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: