fbpx Dariusz Grabiec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dariusz Grabiec

Dariusz Grabiec

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2003 roku

Dariusz Grabiec

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Służba hydrograficzna Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1920 - 1989”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Antoni Komorowski

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Mroczko, prof. dr hab. Jerzy Przybylski

Dyplom nr 2292.


Gdańsk, 08 października 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: