fbpx Jarosław Kujawski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jarosław Kujawski

Jarosław Kujawski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2003 roku

Jarosław Kujawski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja systemu budżetowania produkcji zleceniowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Gierusz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Nowak, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 2283.


Gdańsk, 29 września 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: