fbpx Wojciech Kamysz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wojciech Kamysz

Wojciech Kamysz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2003 roku

Wojciech Kamysz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza peptydów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Konopińska, prof. dr hab. Piotr Rekowski

Dyplom nr 2260.


Gdańsk, 09 lipca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: