fbpx Katarzyna Kaźmierczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Kaźmierczak

Katarzyna Kaźmierczak

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 stycznia 2003 roku

Katarzyna Kaźmierczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Niskocząsteczkowe inhibitory proteinaz serynowych: synteza chemiczna oraz  badanie aktywności w układzie enzym-inhibitor”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Izdebski, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 2200.


Gdańsk, 10 stycznia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: