fbpx Krzysztof Kornacki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Kornacki

Krzysztof Kornacki

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 listopada 2003 roku

Krzysztof Kornacki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polskie kino fabularne lat 1945-1970 wobec katolicyzmu i kościoła katolickiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Stach, dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. UG

Dyplom nr 2316.


Gdańsk, 01 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: