fbpx Błażej Lepczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Błażej Lepczyński

Błażej Lepczyński

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 2003 roku

Błażej Lepczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza pozycji konkurencyjnej największych banków komercyjnych w Polsce. Studium taksonomiczne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Herman, dr hab. Krystyna Strzała, prof. UG

Dyplom nr 2233.


Gdańsk, 01 kwietnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: