fbpx Lech Kujawski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lech Kujawski

Lech Kujawski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2003 roku

Lech Kujawski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Parytet siły nabywczej w krajach dokonujących transformacji. Analiza empiryczna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Strzała, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Osińska, prof. UMK, dr hab. Tadeusz Bołt

Dyplom nr 2284.


Gdańsk, 29 września 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: